تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه کامل پروتکل دسترسی چند گانه Multipe Access Protocol به همراه نتایج شبیه سازی و سورس برنامه ها به روش ،NON-PERSISTENT CSMA،SLOTTED ALOHA،Pure ALOHAشناسه محصول: 634576
موجود

پروژه کامل پروتکل دسترسی چند گانه Multipe Access Protocol به همراه نتایج شبیه سازی و سورس برنامه ها به روش ،NON-PERSISTENT CSMA،SLOTTED ALOHA،Pure ALOHA

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

پروژه کامل پروتکل دسترسی چند گانه Multipe Access Protocol به همراه نتایج شبیه سازی و سورس برنامه ها به روش ،NON-PERSISTENT CSMA،SLOTTED ALOHA،Pure ALOHA

پروژه کامل پروتکل دسترسی چند گانه Multipe Access Protocol به همراه نتایج شبیه سازی و سورس برنامه ها  به روش ،NON-PERSISTENT CSMA،SLOTTED ALOHA،Pure ALOHA

Multiple Access Protocol)

این پروژه کامل شامل دو بخش می باشد :

بخش اول شامل فایلهای pdf پروژه می باشد.

بخش دوم شامل سورس برنامه و نتایج شبیه سازی آن می باشد.

بخش اول:

شامل دو فایل pdf می باشد که pdf اول به توضیح روش پروتکل دستیابی چند گانه می پردازد وهمچنین  ساختار و فلوچارت برنامه را توضیح می دهد و پارامترها و بخشها و زیر برنامه ها و توضیحات کامل زیر برنامه ها و برنامه اصلی می پردازد. که این فایل شامل 30 صفحه می باشد.

و فایل دوم pdf  فایل نهایی و نتایج شبیه سازی حاصل از اجرای برنامه و نتایج آن می باشد . و شامل 27 صفحه می باشد.

بخش دوم :

شامل m  فایلها و زیر برنامه های پروژه می باشد که در پوشه  net  قراردارد و شامل دو بخش است m فایلها و و پوشه دوم نتایج آن می باشد و نتایج نیز به سه روش به طور کامل انجام شده اند.

m  فایلها شامل 10 عدد m  فایل است که باید تمامی 10تا m فایل در برنامه مطلب به طور همزمان باز شوند تا برنامه به صورت درست کار نماید و فایلهای شبیه سازی در پوشه  نتایج شامل اجرای 3 روش NCSMA و PALOHA و SALOHA می باشد.

 

مقدمه :

همانطور که می دانیم از جمله پروتکل هایی که که برای کنترل دستیابی محیط مطرح شد ALOHA و CSMA (دسترسی چندگانه با حس کردن کریر ) می باشند. ALOHA به 2 نوع Pure ALOHA که در ان محیطی با تعدادی فرستنده و گیرنده داریم و فرستنده هر موقع پیامی دارد ان را ارسال می کند، لذا تداخل در این حالت زیاد است. در حالت Slotted ALOHA برای حل این مشکل محور زمان را به شکاف هایی تقسیم می کنند و هیچ فرستنده ای اجازه ی ارسال بین هر شکاف زمانی را ندارد. در حالتCSMA  Nonpersistent فرستنده یک لحظه صبر می کند سپس به کانال گوش می دهد اگر کانال مشغول بود یک دوره تصادفی صبر می کند سپس بعد از ان دوره به کانال گوش می دهد و در صورت خال بودن ارسال خواهد کرد لذا راندمان نسبت به حالات قبل افزایش می یابد.

نحوه محاسبه هریک از پارامترهاي زیر را توضیح دهید :

1 ) نرخ ورود و فاصله بین ورود بسته ها :

نرخ ورود : با توجه به جدول 6.2 و مقادیر داده شده در صفحه 287 نرخ ورود را برای همه ی ورودی ها یکسان و برابر brate = 512kbps می گیریم.

فاصله ی بین ورود بسته ها: اگر G را ترافیک عرضه شده و Mnum را تعداد ترمینال دست یابی بنامیم و Ttime را زمان ارسال یک بسته در نظر بگیریم فاصله ی بین ورود بسته ها بصورت زیر بدست خواهد امد:

Tint=

                                

2 ) طول بسته ها :

با توجه به صفحه 287 طول بسته ها را ثابت و برابر Plen=128 bit می گیریم.

3 ) نرخ ارسال و زمان ارسال بسته : اگر نرخ ارسال سمبل را Srate بگیریم داریم

Ttime = =

نرخ ارسال بسته =

4 ) چگونگی توزیع ایستگاه ها در محیط :

با توجه به بخش 6.4.4.1 زیربرنامه position.m در program 6.2 چگونگی توزیع ایستگاه ها در محیط را نشان می دهد. متغییر های ورودی r,n,h هستند که r شعاع یک سلول هست. n کاربر بصورت تصادفی در یک سلول به شعاع r با توجه به شکل 6.8 قرار گرفته اند. مرکز سلول را (0و0) می گیرند. H ، ارتفاع هر ترمینال دسترسی می باشد. وقتی h=1 است ارتفاع ترمینال دسترسی یک مقدار تصادفی بین 1 تا 4 اختیار می کند. اطلاعت موقعتی هر کاربر با
یک ماتریس 3در3 نشان داده می شود.

5) چگونگی محاسبه فاصله بین ایستگاه ها :

با توجه به بخش 6.4.4.2 زیربرنامه ی distance.m در program6.3 چگونگی محاسبه فاصله بین ایستگاه ها را بیان نموده است. متغییر های ورودی bstn,mstn,scl هستند. هنگامی که scl=1 باشد در برنامه در نظر گرفته نمی شود. bstn موقعت یک access point را با استفاده از مختصات x,y,z همانند شکل 6.8 بیان می کند. mstn موقعیت ترمینال های دسترسی (access terminal) را با مختصات x,y,z همانند شکل 6.8 نمایش می دهد. خروجی زمن های scl است که در فاصله ی بین bstn و mstn است.

6) اثر سایه یا shadow :

همانطور که می دانیم در مدل تلفات در مقیاس بزرگ ما تنها به متوسط توان دریافتی از فرستنده و عوامل موثر بر ان علاقه مند هستیم. از جمله ی این عوامل موثر عوامل محیطی مانند موانع می باشند. هنگامی که گیرنده در پشت یک مانع قرار می گیرد اصطلاحا می گوییم در shadow قرار دارد و توان از مسیری غیر مستقیم به ان می رسد لذا بدلیل ماهیت تصادفی محیط، توان متوسط دریافتی کمیت تصادفی در نظر گرفته می شود.

در مدل های تلفات معمولا اثر shadow را با یک کمیت تصادفی با متوسط صفر وانحراف استاندار نشان می دهند. که در این جا توزیع گوسی و مقدار sigma=6 در نظر گرفته شده است.

7) اثر capture

در برنامه برای شبیه سازی کانال سیمی capture=0 و برای شبیه سازی یک کانال واقعی capture=1 می گیریم.

 

8 ) کارایی و تأخیر بسته ها :

کارایی : با توجه به بخش 6.4.1.7 بازده یا throughput بصورت همه ی تعداد بسته هایی که در یک بازه ی زمانی (now_time) ، بطور موفق به access point رسیده اند، تعریف می شود. در این جا مقدار کارایی به ریت ارسال داده را با S نمایش می دهیم. اگر ریت ارسال داده را با R ، مقدار اطلاعات در یک بسته را با T و تعداد بسته هایی که با موفقیت ارسال می شوند را با n نمایش بدهیم،S بصورت زیر تعریف می شود:

S=

تاخیر بسته ها : مدت زمانی که یک بسته در ترمینال دسترسی تولید می شود و ارسال میگردد و به access point می رسد تا خیر بسته گویند. بدیل اینکه تاخیر بسته ها به طول بسته ها وابسته هستند لذا ان ها را بر جهت نرمالیزه کردن بر طول بسته ها تقسیم می کنیم و با D نمایش می دهیم. توجه داشته باشید که تاخیر پردازش در access point نیز در تاخیر بسته نیز در نظر گرفته شده است.

 

ب)

1) رسم کارایی و تاخیر بسته ها بر حسب بارشبکه برای هریک از روش های دستیابی به محیط بطور مجزا

2) رسم منحنی محیط سیمی و بی سیم برای هر حالت در یک نمودار رسم شود

3) در حالت سیمی کارایی بدست امده را با نمودار حالت تئوری مقایسه کنید

4) برداشت خود را از منحنی ها بنویسید


پروژه کامل شبیه سازی یک خط ارسال ودریافت مخابراتی و با کانال رایلی و رایس با سیمولینک مطلبشناسه محصول: 634508
موجود

پروژه کامل شبیه سازی یک خط ارسال ودریافت مخابراتی و با کانال رایلی و رایس با سیمولینک مطلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

پروژه کامل شبیه سازی یک خط ارسال ودریافت مخابراتی و با کانال رایلی و رایس با سیمولینک مطلب

پروژه کامل شبیه سازی  یک خط ارسال ودریافت مخابراتی و با کانال رایلی و رایس با سیمولینک مطلب

عنوان پروژه:

به کمک امکانات simulink یک خط ارسال و دریافت مخابراتی با کانال فیدینگ ریلی و رایس و نویز گوسی سفید ببندید و احتمال خطای مدولاسیون های مختلف را در کانال فیدینگ با شرایط مختلف استخراج و با کانال AWGN مقایسه نمایید.

PDF های پروژه:

این پروژه شامل 2 فایل pdf است که یکی شامل توضیح پروژه و نتایج شبیه سازی می باشد که این فایل 28 صفحه است و فایل pdf دیگر شامل m فایل هایی است که بوسیله آن می توان PDP های داده شده در مقاله اصلی   channel pdp  را در سه حالت شخصی که با موبایل در حالت پیاده روی با سرعت 3 کیلومتردرساعت و 10 کیلومتر درساعت ودیگری شخصی که در اتوموبیل باسرعت 30 و 120 کیلومتر درساعت در حال رانندگی می باشد را ترسیم نمود. این فایل هم 5 صفحه می باشد .

سورس پروژه شبیه سازی :

 فایل سورس پروژه شبیه سازی شامل 2 پوشه است که یکی مربوط به پروژه پیرنده فرستنده با کانال رایلی و دیگری با کانال رایس می باشد. و در داخل هر پوشه باز دو پوشه دیگر می باشد که یکی از فایلها پروژه گیرنده و فرستنده و نحوه احتمال خطا می باشد که البته برای جلوگیری از اتلاف وقت در شبیه سازی 3 نمونه یکسان از یک مدل در سیمولینک قرار داده ایم ولی سرعت های ارسال داده آنها باهم متفاوت می باشند.

پوشه دوم شامل پروژه شبیه سازی و محاسبه احتمال خطا به همراه نمودار پراکندگی در هر حالت می باشد.   

مقدمه :

ابتدا یک فایل سیمولینک از منوی فایل matlab گزینه new و بعد model را انتخاب نمایید تا یک پروژه جدید سیمولینک بدون نام ایجاد شود. در پروژه سیمولینک ایجاد شده منوی view گزینه library browser را انتخاب نموده تا کتابخانه سیمولیک library Simulink browser باز شود. در این کتابخانه انواع بلوکها از تمامی رشته ها و گرایشها موجود می باشد که دراین پروژه از بلوک communications blockset استفاده شده است .

در ابتدای کار با شبیه سازی مطلب بهتر است که ابتدا بلوک هایی که از آنها می خواهیم استفاده کنیم به طرز کامل شناسایی کنیم و پارامترهای آن را در بیاوریم چون مهمترین بخش شبیه سازی کار با بلوک ها می باشد .

ابتدا به یک منبع مولد تولید رشته بیت نیاز داریم که ما در این پروژه از بلوک منبع برنولی باینری استفاده کرده ایم .

بلوک مولد رشته بیت :

در شبیه سازی ما به جای منبع از این بلوک استفاده می کنیم . مادراینجا از بلوک تولید رشته برنولی باینری sourceاستفاده کرده ایم

بعد منبع مورد نظر را با drog & drop (گرفتن آن و رها کردن در پروژه ) به پروژه اضافه می نماییم و یا با کلیک راست کردن روی منبه مورد نظر و انتخاب گزینه untitle add to نام پروژه ایجاده شده این منبع را به پروژه اضافه نمود. بقیه قطعات را هم به همین ترتیب به پروژه می توان اضافه نمود.

برای ورود به منوی هر قطعه در محیط سیمولینک روی آن دابل کلیک نمایید .

بلوک کانال فیدینگ ریلی چند مسیره یک شبیه سازی باند پایه از یک فیدینگ ریلی چندمسیره انتشارکانال راانجام می دهد. شما می توانید از این بلوک برای مدل سازی سیستم مخابرات سیار استفاده نمایید.این بلوک فقط سیگنالهای برپایه پوش مختلط frame-based complexرا درورودی می پذیرد. برای کارکردن با ورودی های برپایه نمونه sample-based استفاده می کنیم ازبلوک Frame conversion از Signal Processing blocksetو سیگنال را اصلاح می نماییم .بلوک زمان نمونه برداری را از سیگنال ورودی به ارث می برد(می گیرد).سیگنال ورودی باید یک زمان نموه گیری گسسته بزرگتراز صفر داشته باشد.حرکت نسبی میان گیرنده و فرستنده باعث شیفت داپلر در فرکانس سیگنال می شود. شما می توانید طیف داپلر فرآیند ریلی را با استفاده از پارامتر specify مشخص کنید.برای کانالهای با چند مسیر شما می توانید هرمسیر یک طیف داپلررا بوسیله واردکردن یک بردارداپلرهدف در زمینه (objects) Doppler spectrum اختصاص دهید.

زیرا یک کانال چند مسیره بازتاب می نماید سیگنالها را در چند مکان ، یک سیگنال فرستاده شده ازچند مسیر به گیرنده آنالوگ می رسد .که هرکدام می تواند طولهای مختلف و تاخیر های وابسته ای داشته باشد.پارامترهای بلوک درجعبه (باکس) Discrete باpath delay vector زمان تاخیر تاخیر هر مسیر را تایین می کنیم . اگر شما Normalize gain vector to 0 dB overall gain را چک مارک نگذارید گین بردارنرمالیزه شده صفربرای همه گین ها خواهد بودسپس Average path gain vector گین برای هر مسیر را مشخص نمایید .زمانی که شما جعبه (باکس)راچک مارک بزنیدبلوک به کارمی گیرد مضربی از Average path gain vector (برداربهره میانگین مسیر) را درعوض Average path gain vector برداربهره میانگین مسیرتنهارا استفاده می نماید ،

انتخاب عامل مقیاس به عبارت دیگر بهره موثرکانال شامل همه مسیرها صفر db است .

تعداد مسیرها طول بردارتاخیر مسیرگسسته (Discrete path delay vector )یا بردار بهره متوسط مسیر Discrete path delay vector هرکدام که بزرگتراست را نمایش می دهد . اگرهردو آنها پارامترهای بردارهستند،پس آنها باید طول یکسانی داشته باشند، اگر دقیقا" یکی ازاین پارمترها دارای یک مقدار عددی بود پس بلوک توسعه می یابدبه درون یک برداری که اندازه آن مطابق با پارامترهای دیگر بردارمی شود.

فیدینگ باعث می شود که سیگنال پراکنده شود.

بلوک کانال فیدینگ رایس :

دراین بلوک یک پارامترK-factor وجود دارد که بخشی است که شرح آماری توزیع رایس راشرح می دهد،نسبت میان اجزای توان در LOS (مسیرمستقیم)و توان اجزای پراکنده شده می باشد. نسبت خطی بیان می شودنه به دسیبل DB . پارامتر k بهره بخش درون مسیرستقیم و اجزای مسیر پراکندگی را کنترل می نماید. وعددی بین 5 تا 20 می باشد .

توضیحات کانال فیدینگ :

کتابخانه کانالها شامل فیدینگ ریلی ورایس می باشد و می تواند پدیده های واقعی کلمات را شبیه سازی نماید .این پدیده هاشامل اثرپراکندگی چند مسیره مانند شیفت داپلرناشی از حرکت نسبی بین فرستنده و گیرنده باشد.

جبرانسازی برای فیدینگ :

یک سیستم مخابراتی شامل یک کانال فیدینگ معمولا" احتیاج به تجهیزات جبران سازی دارد که فیدینگ را جبران نمایند.دراینجا بعضی نمونه ها آمده است .

مدولاتور تفاضلی یا اکولایزر one-tap می تواند کمک به جبران سازی یک کانال فرکانسی تخت نماید.

یک اکولایزربا multipile tab می تواند برای یک کانال فیدینگ فرکانسی سلکتیو کمک به جبران سازی نماید.

درکانال فیدینگ اگر تعداد مسیر یکی باشد کانال فیدینگ تخت می باشد و اگرتعداد مسیر بیشتر از یک باشد فرکانس گزین خواهد بود

توانایی یک سیگنال به تصمیم گیری مسیرهای گسسته به عرض باند بستگی دارد. اگراختلاف میان بزرگترین وکوچکترین تاخیرمسیرکمتراز یک درصد دوره تناوب سمبل باشد سپس سیگنال به کانال داده شود مانند حالتی است که فقط یک مسیرگسسته داریم.

بلوک های دمدولاتور دقیقا" مانند مدولاتورها می باشند و باید دقیقا" مانند مدولاتور تنظیم شوند.

در این پروژه از بلوک های دیگری همچون گین و تابع مزدوج کننده و جمع کننده و نمایشگر و ترسیم کننده پراکندگی هم استفاده کردیم که به دلیل سادگی این بلوک ها به شرح آنها نمی پردازیم .


سمینار کدینگ با موضوع توربو bch کد به همراه پاورپوینت مربوطهشناسه محصول: 634449
موجود

سمینار کدینگ با موضوع توربو bch کد به همراه پاورپوینت مربوطه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

سمینار کدینگ با موضوع توربو bch کد به همراه پاورپوینت مربوطه

سمینار کدینگ با موضوع توربو bch کد به همراه پاورپوینت مربوطه

 

این پروژه شامل دو فایل می باشد که یکی فایل pdf شامل 71 صفحه ترجمه کامل یک فصل کتاب شامل 7 بخش می باشد که طور کامل کدگذاری توربو و روش ساخت شبیه سازی و آشکارسازی آن را توضیح می دهد . به اضمام یک فایل پاورپوینت جهت ارائه سمینار می باشد. (ترجمه این کار زمان زیادی  برده است و کار بسیارسختی بود.)

 

فصلهای فایل به ترتیب زیر می باشند :

 مقدمه  

 

رمزگذار توربوکد BCH

 

رمزگشایی توربوکد BCH

 

خلاصه الگوریتم MAP

 

الگوریتم خروجی نرم ویتربی

 

مثالی از رمزگشایی به روش SOVA

 

مثالی از رمزگشایی توربوکد

 

الگوریتمMAP برای BCH توسعه یافته

 

الگوریتم MAP اصلاح شده

 

احتمال گذر

 

اطلاعات شرطی

 

الگوریتم های Max-Log-MAP و Log-MAP برای کدهای BCH توسعه یافته

 

نتایج شبیه سازی

 

تعداد تکرارهای استفاده شده

 

الگوریتم آشکارسازی

 

تاثیرتخمین مقدارقابلیت اطمینان کانال   

 

تاثیر حذف کردن

 

تاثیرطول جایگذاری(برگ برگ کردن) کد توربو

 

تاثیر طراحی جایگذاری(برگ برگ کردن)

 

کدهای جزء  

 

کدهای جزء مخلوط

 

کدهای BCH توسعه یافته

 

کدهای BCH ضربی

 

خلاصه و نتیجه گیری

 

منابع

 

 

 

 

 

 

کدگذاری توربو BCH       BCH coding Turbo
5.1
مقدمه

کدگذاری توربو [12] یک فرم جدیدی از کدگذاری کانال است که قادر به دستیابی به یک عملکرد در نزدیکی حدشانون است [1]. همانطور که در فصل 4 بحث شد، به طور معمول به اصطلاح کدهای بازگشتی سیستماتیک کانولوشن (RSC) به عنوان کدهای جزء خود ازآنها استفاده می شود. با این حال، کدهای بلوکی نیز می تواند به عنوان کدهای جزء خود را به کار گرفته می شودو ، برای مثال، توسط Hagenauer همکاران نشان داده شده اند 63] ،. [61 برای انجام موثر حتی در نزدیکی نرخ کد های واحد است . کدهای بلوکی معمولا برای نرخ های کدینگ نزدیک به واحد مناسب ترند ، چون کدهای توربو بلوکی نرخ کم یک دیکدینگ (رمزگشایی ) با پیچیدگی بالا نمایش می دهند . از این رو معمولا کدهای توربوبا جزء کانولوشن برای کدینگ نرخ پایین تر از 2/3 استفاده می شود . [61] در این فصل، ما به طور کامل در ساختار کد توربو استاندارد با استفاده از کد BCH دودویی به عنوان کد جزء تمرکز خواهیم کرد.

بلوک کدینگ مبتنی بر کدهای توربو را می توان با استفاده از اصول جبری رمزگشایی کرد .168]، 167،[151 و یا با استفاده ازروش مبتنی بر ترلیز رمزگشایی می شود63]، [61، که موضوع فصل 5 بود. در این فصل ما فرض می کنیم که خواننده با مفاهیم اساسی در بخش 2-4 مورد بحث است آشناست و از این رو تنها توربوکد مبتنی بر ترلیز رمزگشایی خواهد شد در این فصل مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل 4، ما یک معرفی ابتدایی برای استخراج نسبت احتمال log-likelihood (نسبت شباهت لگاریتمی) پرداختیم ، خروجی کانال نرم و یک الگوریتم (MAP) [11] به خوبی الگوریتم های -LOG-MAP MAX وLog- MAP می باشد [50-52]. در اینجا، ما استخراج(استنتاج ) در زمینه کدینگ توربو BCH گسترش می دهیم .
با وجود این، الگوریتم ویتربی خروجی نرم (SOVA) درجزئیات بخش 5.3.2 مورد بحث قرار گرفته است.یک مثال ساده رمزگشایی توربو در بخش 5.4 داده شده است. در بخش 5.5، یک الگوریتم جدید MAPما برای خانواده ای از کدهای BCH گسترده شده پیشنهاد داده ایم .الگوریتم MAP توسعه داده شده را پس از آن نیز برای استخراج MAX-LOG-MAP و الگوریتم های-MAP Log ساده تراست. در نهایت، نتایج شبیه سازی مختلف دربخش 5.6. ارائه شده است .

 

  1. 2 رمزگذار توربو Turbo Encoder

ساختار اساسی رمزگذار توربو BCH در شکل 5.1 نشان داده شده است ، که کد کلاسیک BCH کدهای تشکیل دهنده به عنوان مثال در فصل 4 [144] اجزای آن هستند. صراحتا"، به جای اجزای تشکیل دهنده کدهای RSC از کدهای کانولوشن توربو، دو Encoderرمزگذار BCH استفاده می شود و یک interleaverجایگذار قبل از رمزگذار BCH دوم در شکل 5.1. قرار داده می شود . یک تعداد تکنیک های جایگذاری Interleaving ، مانند Interleaving بلوکی وInterleaving تصادفی147]، [68 ، به طور بالقوه می تواند برای تضمین این که دو رمزکننده BCH به کاررفته با بیت های غیرهمبسته نزدیک تغذیه می شوند.اهمیت این زمینه بیشتر با توجه به بحثمان روشنتر خواهد شد.به علت ساختار آن، رمزگذار توربو که در شکل 5.1 نشان داده شده است نیز اغلب همچون یک کد الحاقی موازی اشاره دارد151]، 61، [12. کدهای الحاقی(پیوسته) موازی، کد خاص ضربی را تشکیل می دهند.

به طور کلی، کد ضربی شامل دو بلوک خطی کدهای C1 و C2 که در آن C1 و C2، پارامتر های آن به ترتیب (n1,k1,dmin1) و(n2,k2,dmin2) می باشد .

 

شکل 5.2:    ساختمان کد های ضربی و کدهای موازی الحاقی (به هم پیوسته).

به طور معمول، C1 ≡ C2. همانطور که در شکل 5.2  نشان داده شده است .
کدهای ضربی با قرار دادن K1 * K2 بیت های اطلاعات داده در آرایه ای از K1 ستون و K2 ردیف به دست آمده است.

K1 ستون ها و K2 ردیفهای بیت های اطلاعات داده به ترتیب با استفاده از C1 و C2، کد گذاری میشود.
این است که در [169] نشان داده شده است که (n1 - k1) آخرین ستون های شکل 5.2 کلمه کد های

C2 هستند ، دقیقا چون (n2 - k2) آخرین ردیف های کلمه کد های C1 ساخته می شود . علاوه بر این، پارامترهای نتیجه شده کدهای ضربی توسط روابط n = n1× n2،K =K1 × K2و dmin=dmin1× dmin2، داده می شود .در حالی که نرخ کد توسط رابطه (k1/n1) × (k2/n2) داده شده است . ساختار کدهای الحاقی (به هم پیوسته ) موازی مشابه کدهای ضربی است ، به جز بخشی از افزونگی ناشی از وارسی توازن بخش توازن هر دو کد C1 و C2 حذف شده است . نقطه ضعف عمده کدهای موازی الحاقی (چند تکه) از دست دادن حداقل فاصله آزاد است.

که تنها-1 dmin1 + dmin2 در مقایسه با dmin1 × dmin2 درکدهای ضربی است .
بیت های خروجی از دو رمزگذار BCH شکل 5.1 هستند و سپس حذف و تسهیم می شود. جدول 4.1
[144]
طیف گسترده ای از کدهای BCH نمایش یک نرخ کدهای متنوع را نشان می دهد . با طراحی مناسب
puncturer
حذف کننده و مولتی پلکسر، ما قادر به دستیابی به نرخ کدینگ کلی هستیم که برابربا
کدهای BCH اصلی است . با این حال، آن یک روش معمول به درخواست حذفی در توربو کدهای بلوکی نیست
61,151]
[، چون که سرعت کد آن بالا است. علاوه بر این، حذف خود به طور قابل توجهی کارایی( عملکرد) دست یافتنی راکاهش می دهد. پس از در نظر گرفتن ساختار رمزگذار، اجازه دهید ما در حال حاضر بر روی رمزگشای شماتیک در بخش بعدی تمرکز نماییم .


پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مهر 90شناسه محصول: 498988
موجود

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مهر 90

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مهر 90

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مهر 90

با سلام :

در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه 90 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود  .

با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابع بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است

این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 36 صفحه می باشد و همچنین 10 فایل pdf دیگر که ضمائم مورد نیاز برای حل مسائل به آنها نیاز می باشد که به دلیل طولانی بودن در اصل سئوالات قرار نگرفته است .

فایلهای ضمیمه شامل 1 – اصلاح ضریب قدرت 3 صفحه است  2-   انتشار امواج رادیویی این فایل 3 صفحه است  3- بررسی دستگاه تانژانت دلتا،میگر،تخلیه جزیی این فایل 7 صفحه است  4- پلاک موتور این فایل 3 صفحه است  5- تلفات هسته ترانسفورماتوراین فایل 2 صفحه است  6- روشهای تقویت ولتاژ شبکه این فایل 2 صفحه است 7- درجه حفاظت آی پی   این فایل 3 صفحه است . 8- عمل قطع مدار برای فیوزهای مختلف کمتر از 5 ثانیه که 10 صفحه می باشد . 9- فیوز مینیاتوری چیست این فایل 2 صفحه است . 10- مدل خط انتقال این فایل 2 صفحه است .

 

 

توجه : درحل این آزمون دو سئوال 9و 10 چون مربوط به قیمت دو کالای کم مصرف پرسیده شده بود که به دلیل تقریبی بودن معلوم نبود جواب صحیح کدام است .

و سئوال 12 حل شده است ولی متاسفانه جواب صحیح بین گزینه ها وجود نداشت .

صورت سئوال 18 مشکل دارد و آن در پایه تقویت کننده عملیاتی است . ولی اگر فرضی را که حل آن به کار برده ایم در نظر بگریم مساله حل می شود .

 

سئوال 27 در مبحث 13 به طور مشخص و صریح در مورد کلید اتوماتیک هیچ اشاره ای به جریان اسمی کلید نشده است و همین مساله در حل مساله اشکال ایجاد می نماید .

در سئوال 39 پارامترها برای حل مساله کافی نمی باشد.

سئوال 40 با مفروضات مساله جواب به دست آمده در بین گزینه ها وجود ندارد . البته با جستجوی فراوان اصل سئوال پیدا شد که مربوط به کنکور ارشد سال 67-68 بود. اگر این سئوال را به جای سئوال اصلی حل نماییم جواب صحیح به دست می آید.

 

 


پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مرداد 88 مهر 90شناسه محصول: 498966
موجود

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مرداد 88 مهر 90

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مرداد 88 مهر 90

پاسخ نامه تشریحی کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات مرداد 88 مهر 90

با سلام :

 

فایل اول شامل حل سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه  90 و فایل دوم حل سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد 88 است .

در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مهرماه 90 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود  .

با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابع بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است

این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 36 صفحه می باشد و همچنین 10 فایل pdf دیگر که ضمائم مورد نیاز برای حل مسائل به آنها نیاز می باشد که به دلیل طولانی بودن در اصل سئوالات قرار نگرفته است .

فایلهای ضمیمه شامل 1 – اصلاح ضریب قدرت 3 صفحه است  2-   انتشار امواج رادیویی این فایل 3 صفحه است  3- بررسی دستگاه تانژانت دلتا،میگر،تخلیه جزیی این فایل 7 صفحه است  4- پلاک موتور این فایل 3 صفحه است  5- تلفات هسته ترانسفورماتوراین فایل 2 صفحه است  6- روشهای تقویت ولتاژ شبکه این فایل 2 صفحه است 7- درجه حفاظت آی پی   این فایل 3 صفحه است . 8- عمل قطع مدار برای فیوزهای مختلف کمتر از 5 ثانیه که 10 صفحه می باشد . 9- فیوز مینیاتوری چیست این فایل 2 صفحه است . 10- مدل خط انتقال این فایل 2 صفحه است .

 

 

توجه : درحل این آزمون دو سئوال 9و 10 چون مربوط به قیمت دو کالای کم مصرف پرسیده شده بود که به دلیل تقریبی بودن معلوم نبود جواب صحیح کدام است .

و سئوال 12 حل شده است ولی متاسفانه جواب صحیح بین گزینه ها وجود نداشت .

صورت سئوال 18 مشکل دارد و آن در پایه تقویت کننده عملیاتی است . ولی اگر فرضی را که حل آن به کار برده ایم در نظر بگریم مساله حل می شود .

 

سئوال 27 در مبحث 13 به طور مشخص و صریح در مورد کلید اتوماتیک هیچ اشاره ای به جریان اسمی کلید نشده است و همین مساله در حل مساله اشکال ایجاد می نماید .

در سئوال 39 پارامترها برای حل مساله کافی نمی باشد.

سئوال 40 با مفروضات مساله جواب به دست آمده در بین گزینه ها وجود ندارد . البته با جستجوی فراوان اصل سئوال پیدا شد که مربوط به کنکور ارشد سال 67-68 بود. اگر این سئوال را به جای سئوال اصلی حل نماییم جواب صحیح به دست می آید.

 

 

با سلام :

 

در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری مرداد ماه 88 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود  .

 

با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابه بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است

 

این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 32 صفحه می باشد و همچنین 8 فایل pdf دیگر که ضمائم مورد نیاز برای حل مسائل به آنها نیاز می باشد که به دلیل زولانی بودن در اصل سئوالات قرار نگرفته است .

 

فایلهای ضمیمه شامل 1 - تعاریف عدم تعادل این فایل 3 صفحه است  2-   تقویت کننده ها این فایل 11 صفحه است  3- رله بوخهلتس این فایل 4 صفحه است  4- دیود این فایل 3 صفحه است  5- روشهای کاهش نویز مغناطیسی این فایل 6 صفحه است  6- روشهای تبادل اطلاعات مراکز تولید نیرو با مرکز کنترل این فایل 3 صفحه است 7- انواع فید بک  این فایل 4 صفحه است . 8- امواج الکترو مغناطیسی بر حسب فرکانس که 3 صفحه می باشد .

 

 

 

 

 

توجه : درحل این آزمون دو سئوال 1و 18 پاسخ داده نشده است چون قیمت دو کالای کم مصرف پرسیده شده بود که به دلیل تقریبی بودن معلوم نبود جواب صحیح کدام است .

 

و سئوال 2 هم به دلیل ابهام در سئوال و تناقض حل نشده است .

 

سئوال 39 پاسخ صحیح میان گزینه ها نبود .

 

 

 

 

 

 


سئوالات آزمون کارشناسان رسمی 96 رشته برق و الکترونیک و مخابراتشناسه محصول: 494829
موجود

سئوالات آزمون کارشناسان رسمی 96 رشته برق و الکترونیک و مخابرات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

سئوالات آزمون کارشناسان رسمی 96 رشته برق و الکترونیک و مخابرات

سئوالات آزمون کارشناسان رسمی 96 رشته برق و الکترونیک و مخابرات

با سلام:

 

این مجموعه شامل 49 سئوال از مجموع 70 سئوال آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات 96 می باشد.

توجه شود که ترتیب سئوالات با ترتیب سئوالات آزمون متفاوت است آنهم به این دلیل است که سئوالاتی را که به یادم آمد را در اینجا آورده ام .

وسعی شده است که سئوالات به همان شکل آزمون باشد. 


پاسخ نامه تشریحی با توضیحات کامل و جامع کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات اسفند 96شناسه محصول: 493505
موجود

پاسخ نامه تشریحی با توضیحات کامل و جامع کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات اسفند 96

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

پاسخ نامه تشریحی با توضیحات کامل و جامع کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات اسفند 96

پاسخ نامه تشریحی با توضیحات کامل و جامع کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق و الکترونیک و مخابرات اسفند 96

با سلام :

در این فایل سعی شده است تمامی سئوالات رشته برق و الکترونیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند 96 به طور کاملا تشریحی پاسخ داده شود  .

با توجه به گستردگی منابع آزمون و سئوالات بعضا غیر علمی از منابع بسیار زیادی حدود 15 کتاب و بیش از 30 تا 40 سایت علمی اکثر مطالب گرد آوری شده است و زمان بسیار زیادی به کار رفته است

این فایل شامل یک pdf اصلی که در آن سئوالات پاسخ داده شده است این فایل 27 صفحه می باشد


پاسخنامه تستی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96شناسه محصول: 493514
موجود

پاسخنامه تستی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2000تومان

برچسب ها :

پاسخنامه تستی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96

پاسخنامه تستی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق والکترونیک ومخابرات 96

با سلام :

توجه نمایید که ترتیب سئوالات آزمون به این صورت نیست و فقط سئوالاتی که یادم آمد در اینجا آورده ام


1
logo-samandehi